18 gode grunner til å bruke sosiale medier for bedrift

Mange bedrifter og ledere mener at sosiale medier ikke er noe annet enn en tidstyv i arbeidsdagen. Vi mener denne påstanden ofte er basert på manglende kunnskap om mulighetene. VÅR påstand er at de aller fleste bedrifter og organisasjoner kan dra nytte av tilstedeværelse i sosiale medier, forutsatt at de brukes på riktig måte.

Nedenfor finner du en liste med 18 punkter som vi mener er gode argumenter FOR bedrifter på sosiale medier

Vi har fremhevet de fem punktene vi mener er de viktigste på denne måten, innrykket og med en oransje strek i margen.

Nytteverdien vil selvfølgelig variere fra bedrift til bedrift. Den vil også være avhengig av produkt eller tjeneste som bedriften tilbyr. Alle punkter i listen vil derfor ikke være relevante for alle bedrifter.
Uansett – disse argumentene bør du vurdere før du kategorisk avfeier sosiale medier som bortkastet tid:

1. Synlighet for bedrift eller organisasjon på internett. Det lønner seg å være synlig der folk er. Synlighet for bedriften eller merkevaren din er ingen ulempe i en konkurransesammenheng. Søkemotorer som Google og Yahoo indekserer de sosiale plattformene hyppig, derfor er det en billig og enkel form for søkemotoroptimalisering (SEO) å være aktivt til stede i disse foraene.

2. Synliggjør bedriftens eller ansattes kompetanse. Mange brukere av sosiale medier er på leting etter kompetanse- eller ressurspersoner. Ved å synliggjøre kompetanse gjennom gode blogginnlegg eller aktivitet i forskjellige fora på nett kan man fort bli ansett for å være en seriøs og solid aktør.

3. Markedsfør nøkkelpersoner som gode rådgivere. En bedrift som har et spesielt behov ønsker kanskje å finne en foredragsholder innen ett bestemt tema? Det kan være deg. Eller for en ledersamling? Det er kanskje personalsjefen i din bedrift… Journalister i lokalpressen trenger fra tid til annen noen som kan uttale seg med faglig tyngde om et emne? Det kan være din økonomisjef…

4. Etabler dine egne interessegrupper. En gruppe på facebook som tar for seg ett bestemt tema kan være et godt forum for diskusjon og debatt. Her kan du ta opp aktuelle problemstillinger, og du kan få innspill og tips som kan være meget nyttige for din bedrift. En eller flere slike grupper kan administreres av deg eller dine ansatte. Man bør ikke sensurere innhold i slike fora – heller ta i mot både ris og ros på en ryddig og saklig måte.

5. Bygg tillit. Personer som kjenner til deg eller ditt produkt via sosiale medier føler ofte at de «kjenner deg» til en viss grad. Dette kan gjøre terskelen lavere i forhold til å sende deg en forespørsel, eller kjøpe noe i din nettbutikk. Vel å merke hvis du fremstår som en seriøs og god aktør.

6. Markedsfør produkter og tjenester. De sosiale mediene gjør det mulig for deg å rette et ekstra søkelys på egne produkter, kampanjer og tilbud. En person i ditt nettverk står kanskje overfor en utfordring som akkurat ditt produkt kan løse. Føl deg fri til å foreslå egne produkter og tjenester, men vær obs på faren for «slitasje» på private venner. Sosiale medier er IKKE en push-kanal for reklame.

7. Utvid ditt prosjekt- og klientnettverk. Av egen erfaring kan vi si at tilstedeværelse med blogg og aktivitet i sosiale medier stadig fører med seg henvendelser og leads for salg. Dette dreier seg både om aktører som tilbyr relaterte tjenester eller det kan være kontakt fra personer som allerede er i «kjøpsmodus».

8. Finn andre profesjonelle aktører. I et åpent og fritt marked vil det alltid være konkurrerende tilbydere. Dette behøver ikke bety at du eller din bedrift ikke skal ha noe interaksjon med disse på et profesjonelt plan. Følg med på konkurrenter og «vareprat» på nett – her kan det dukke opp ting og aspekter som er nyttige for deg i din videre drift.

9. Fortell om din bedrift og din historie. Din bedrifts historikk og dine suksesshistorier kan være årsaken til at vektskålen vipper i din retning når noen skal velge en tilbyder eller samarbeidspartner. Vær ærlig og folkelig i din fremstilling av bedriften, men pass på: Uhemmet selvskryt er lite sjarmerende. Også for bedrifter.

10. Del og du skal få! Den gammeldagse holdningen om at man skal holde alle kort tett til brystet er i ferd med å gå ut på dato. I en gruppe eller et forum for ledere kan det godt være at du får verdifulle råd og tips fra andre. Dette forutsetter selvfølgelig at du også er villig til å dele av dine erfaringer. Bedriftsintern og forretningskritisk informasjon skal du selvfølgelig holde for deg selv.

11. Bli en bedre tekstforfatter. Jobber du med informasjonsmateriell, markedsføring og kampanjer? Godt innhold er viktig. Du kan få mye god skrivetrening ved å produsere blogginnlegg, eller forsøke å formulere noe vettugt med færrest mulig ord. I blogg og sosiale medier får du også ut enkle statistikker som indikerer om du «treffer» leseren.

12. Utvikle bedre ideer. Du kan bruke sosiale medier som et testverktøy. Få respons og innspill i forhold til ideer du har før du setter dem ut i livet. Slik kan du teste på en enkel (og billig) måte om dine tanker og ideer har noe for seg, eller om det trenger justeringer og finpuss før du bruker ressurser på å utvikle dem videre.

13. Følg med i det globale nyhetsbildet. På twitter kan du følge store nasjonale og internasjonale medier. Slik kan du på en rask og effektiv måte «sile» informasjon som kan være viktig for deg og din bedrift. Du kan plukke opp mange ting før de begynner å dukke opp i det nasjonale nyhetsbildet.

14. Følg med på relevante nasjonale og lokale aktører. Hva deler de på facebook og hva sier de på twitter? Hva sier regjeringen, og hva mener politikere om en bestemt problemstilling rundt om i det ganske land?

15. Tilby kundeservice og support. Kunder og privatpersoner opplever kanskje «problemer» som har en meget enkel løsning. Det kan være nyttig å opprette en serviceblogg for ofte stilte pørsmål (FAQ), eller man kan bruke meldingstjenesten i f.eks facebook til å gi et kort og opplysende svar.

16. Samle nyttig info til bruk senere. På din ferd i sosiale medier dumper du kanskje over knallgode løsninger på problemstillinger, eller artikler som belyser noe du jobber med. Ta vare på disse linkene og bygg din egen nettbaserte erfaringsbase. Man vet aldri hva man kan få bruk for senere.

17. Styrke eller utvikle intern kommunikasjon. God internkommunikasjon er viktig for å styrke bedriftskulturen. Etabler gjerne lukkede forum eller grupper for ansatte der man kan spørre kolleger, eller si sin mening om en bedriftsintern hendelse.

18. Fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Gjør rekrutteringsprosessene enklere. Del info om ledige stillinger og belys fordelene ved å jobbe i din bedrift. Det er god mulighet for at «de beste hodene» kan være de som er interesserte i å følge din bedrift i sosiale medier.

Denne artikkelen er inspirert av (og delvis oversatt fra) bloggen Small Business Trends.
Les innlegg av Lisa Barone

You may also like...