Avgjørende for bedrifter å ta nettutviklingen på alvor

At internett er kommet for å bli, er en erkjennelse som har tatt lang tid for mange norske bedrifter. Selv med dagens trender med økt bruk av brett og mobil for handel er det enda noen som nøler med å bruke tid og ressurser på sin tilstedeværelse på nett og i sosiale medier. – Er du ikke på nett, vil du ikke oppnå stort på sikt, spår gründeren Geir Fjeld i medianova.no.

Trender og undersøkelser fra USA og Storbritannia viser en markant økning i netthandelen ved bruk av nettbrett og smarttelefoner.

– I juli 2012 hadde 18% av alle smarttelefonbrukerne i Storbritannia foretatt kjøp via nett. Dette er den høyeste prosentandelen som er registrert til nå i verden, forteller Geir. – Ikke bare en interessant opplysning, men også en beskjed til norske bedrifter om å ta utviklingen innover seg.

Fremtidig netthandel starter med personaliserte søk
Geir Fjeld mener at inntoget av sosiale medier har ført til en utvikling de fleste ikke var forberedt på.
– Sosiale medier, som facebook, twitter og google+, har blitt en portal inn på internett for den jevne bruker. For noen år siden snakket man mye om SEO (søkemotoroptimalisering), altså hvilke grep bedrifter kunne ta i forhold til å gjøre seg mer synlig for søkemotorene. Nå er det SMO (sosiale medier optimalisering) som er på vei inn som et viktig element i salgs- og markedsstrategien. Det betyr at bedrifter, organisasjoner og merkevarer i større grad dukker opp i søk gjort gjennom sosiale medier. Gjerne en statusoppdatering eller en veggpost. Kanalen inn er brukeren, som i sosiale medier har avgrenset hva som er interessant via sine «likes», interesseområder og andre søk på nett, forklarer Geir. – En fremtidig bruker av sosiale medier vil kanskje oppleve sine søk som «smale», men definitivt mer tilpasset sine interesser og behov.
Han understreker at det helt sikkert vil finnes funksjoner som sikrer bredde også. – Men det er likevel viktig for bedrifter og organisasjoner å ha en tilstedeværelse der søkeaktiviteten skjer.

Selv om Geir følger med på utviklingen i land som allerede er langt i forkant, er han ikke ubetinget positiv til endring, selv om han har lang erfaring med akkurat dette innenfor reklame- og informasjonbransjen:  – Som de fleste av oss liker jeg at ting er som de er – i alle fall over litt tid, smiler han. – Men jeg kan jo ikke la være å forholde meg til realitetene: Rask utvikling og endring er en del av internett. Har man evne til å ta dette innover seg og henge med, så er det faktisk en investering i framtidig suksess.

You may also like...