Gir facebook blaffen i egne regler?

Facebook har et omfattende regelverk, og for «menigmann» er det nesten i overkant mye å sette seg inn i. Mest frustrerende er det kanskje å se at nettsamfunnet i mange tilfeller gir blaffen i sitt eget regelverk. Spesielt gjelder dette aktiviteter i Gruppe-formatet, der det foregår mye rart uten at facebook tar affære.

Facebooks regler støtter seg i hovedsak på Facebooks standarder (community standards) som du kan lese her.
Under punktet Hatefulle ytringer står det å lese:

Facebook tillater ikke hatmeldinger, men skiller mellom alvor og humor. Vi oppmuntrer til å utfordre ideer, institusjoner, arrangementer og praksiser, men vi tillater ikke at enkeltpersoner eller grupper angriper en person på grunn av rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, sex, kjønn, seksuell legning, funksjonshemning eller helse.

Nettsamfunnets standarder fb rapport

Likevel tillater facebook en gruppe som ytrer seg i hatefulle vendinger mot homofile.
Gruppen heter «Stopp homofile i Oslo´s gater» – og i om-seksjonen for gruppen står det blant annet:

Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes. Denne sykdommen er i dag spredt omtrent i alle verdens kanter, og disse skammelige menneskene har i senere tid også begynt å vise dette offentlig.

På tross av mange rapporteringer den siste tiden sier facebook at gruppen ikke bryter med nettsamfunnets standarder. Hva som er årsaken til at facebook mener gruppen ikke bryter er uvisst. Det er mulig de gjemmer seg bak formuleringen «angriper en person». Hatgruppen angriper nemlig ikke en enkelt person, den angriper homofile på generelt grunnlag. Som om det skulle gjøre det hatefulle budskapet bedre..?
Vår oppfordring til facebookmoderatorer i Norge er følgende: Skjerp dere!

Et annet eksempel er punktet om regulerte varer. I Facebooks standarder står det:

Det er ikke tillatt å utføre transaksjoner som innbefatter regulerte varer, på vår plattform. Hvis du publiserer et tilbud som innbefatter skytevåpen, alkohol, tobakk eller produkter for voksne, forventer vi at du sørger for å overholde alle gjeldende lover, og at du nøye vurderer publikumet for dette innholdet. Hvis du bruker en side for å kommunisere med kunder og annet publikum, må du overholde bruksvilkårene for sider.

alkohol kjøp og salg printscreenI klartekst betyr den første setningen at det er forbudt å selge alkohol eller tobakk på facebook. På tross av dette unnlater facebook å stenge ned en gruppe som heter «Alkohol Kjøp Og Salg», selv om gruppen er meldt inn til facebook-ansatte i Norge. Selv om slike varer er forbudt solgt på plattformen finnes det ikke noe rapporteringsvalg for denne type aktivitet i gruppeformatet. Om nå gruppemedlemmene skulle passe på å ikke selge til mindreårige, så er det fortsatt forbudt å reklamere eller «annonsere» for tobakk og alkoholholdige drikker i Norge.

Gruppens administrator(er) gjør et spedt forsøk på å fraskrive seg ansvaret med følgende formulering i om-seksjonen:

Her kan du kjøpe og selge alkohol, Salg av Alkohol til mindreårene er DITT problem ikke gruppen’s!

Nå er det vel egentlig ikke «Alkohol til mindreårene» som er et problem. Mindreårige, derimot… Det finnes flere tilsvarende grupper der tobakk og alkohol omsettes illegalt. Facebookmoderatorer i Norge burde helt klart vurdere det som en prioritert oppgave å få slettet disse gruppene, men to måneder etter at medianova.no rapporterte gruppen til facebook er den fremdeles oppe og i drift.
Og vi gjentar vår oppfordring til facebookmoderatorer i Norge: Skjerp dere!

Oppdatering 27.juni kl 16:35
Gruppen som hetser homofile er ikke lenger tilgjengelig. Enten har facebookmoderatorene tatt den ned, eller gruppens administrator har satt den til Hemmelig. Vi vet i skrivende stund ikke hva som er tilfelle med denne.

stopp homofile slettetOppdatering 27. juni kl 16:50
Gruppen som hetser homofile er slettet av facebooks moderatorer. Dette er gledelig nytt, og det viser at det hjelper å fortsette å si i fra, selv om facebook ikke tar grep i første omgang.

You may also like...