Fremtidens kunder i cyberspace

Kampen om fremtidens kundegrupper og markeder kommer i stor grad til å foregå på internett. Derfor er det viktig at din bedrift er synlig i mylderet der ute. Og som vi i medianova.no pleier å påpeke til stadighet: Synlighet på nett handler om mer enn at bedriften har sin egen hjemmeside.

e-handel fortsatt økende
Det er ikke noe nytt at handel via nett er økende. Allerede i 2007 var 20% (hver 5. krone) av totalt omsatte varer og tjenester i Norge et resultat av tilbud eller etterspørsel på nett. Nå i 2011 har vi en nær 100% dekning i forhold til norske husstanders internettilgang. Bortimot 100% av alle nordmenn mellom 16 og 35 år har gjort et søk etter en vare eller tjeneste på internett i løpet av årets tre siste måneder. Sist men ikke minst: Det er snart et år siden vi passerte den magiske grensen der 50% av landets pensjonister hadde handlet en vare eller tjeneste via nett.

Dagens unge – web natives
Dagens ungdom og unge voksne bruker internett med den største selvfølgelighet. Internett med websider, nettforum, blogger og sosiale medier utgjør den viktigste  referansekanalen for unge forbrukere. Om noen få år skifter disse unge forbrukerne status til etablerte arbeidstakere med god økonomi og kjøpekraft. Det er ingen grunn til å tro at de av den grunn kommer til å slutte å lete etter varer og tjenester på nett. Tvert i mot. Etter hvert som det kommer yngre mennesker inn i lederstillinger i næringslivet vil vi se en eksplosjonsartet vekst i bruk av internett for å løse også bedriftenes behov.

Omstilling tar tid
Slik sett kan vi fastslå at det er viktig for vare- og tjenestetilbydere å være til stede på nett allerede nå. Det er NÅ man bør etablere en god strategi for internettmarkedsføring og merkevarebygging. Bedriftenes salgs- og markedsavdelinger trenger i mange tilfeller tid på å omstille seg. En intern endring i en bedrift kan ta mange år – derfor er det lurt å starte med viktige omstillinger i god tid. I tillegg til websider med god struktur kan det være nyttig for bedrifter å ta i bruk sosiale medier og bloggverktøy for å nå ut til de nye kundegruppene.

Hvorfor sosiale medier?
Sosiale medier har vist seg å få en mye større betydning for utviklingen på internett enn man trodde for bare et par år siden. Det siste året har man begynt å prate om at sosiale medier som facebook og Google+ vil overta mye av den funksjonen som tradisjonelle søkemotorer har i dag.

Sosiale søk
Man tror at søkemekanismene i større grad vil bli integrert i de sosiale mediene, og at trafikken ut på bedriftenes hjemmesider i større grad vil komme via koblinger fra forskjellige nettsamfunn. På bakgrunn av hvilke interesser og temaer vi velger å følge i sosiale medier vil nettsøkene bli mer relevante for den enkelte. Vi snakker altså om at fremtidens internett i større grad vil være «personalisert» for den enkelte bruker. Dette er noe av årsaken til at Google har brukt mye krefter og energi på å utvikle Google+

Nettverksbygging en suksessfaktor i fremtidens marked
Over 70% av oss stoler mer på godt omdømme og «word by mouth» enn på tradisjonell reklame. Derfor er det viktig for bedrifter og organisasjoner å bygge en positiv identitet for sin bedrift og/eller sin merkevare på nett. Blogg og sosiale medier egner seg godt for denne type relasjons- og merkevarebygging. De aller fleste mennesker som er til stede på sosiale medier har en jobb. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med nettverksbygging, både som privatperson og organisasjon/bedrift. En privat eller personlig kontakt i et nettsamfunn kan fort vise seg å være en beslutningstaker hos en bedrift som trenger din vare eller tjeneste. Bedrifter kan også ha god nytte av å knytte seg til hverandre i sosiale nettverk på lik linje med personer. Slik kan bedriftene lære av hverandre, og kanskje også finne nye eller bedre underleverandører og alliansepartnere.

You may also like...