Grafisk design

Jeg kan ta alle typer oppdrag innen design, layout og typografi. Alt fra enkle visittkort, til brosjyremateriell og bøker. Hvis det er ønskelig kan jeg også koordinere produksjonen etter ferdig layout, og plassere oppdraget hos den best egnede leverandøren. Det være seg profileringsmateriell, digitaltrykk eller konvensjonell offset.

Pris vurderes alltid opp i mot forventet/ønsket kvalitet på sluttproduktet. Etter 30 år i grafisk bransje har jeg et stort nettverk av leverandører.

Du kan lene deg tilbake og vente på sluttresultatet. Jeg håndterer resten.