HVORFOR er din bedrift på facebook?

 

Mange bedrifter og organisasjoner er usikre når de tar steget ut i sosiale medier. Fra tid til annen ser vi at de spør sine følgere:  Hva syns du vår facebookside skal inneholde, eller hvordan syns du vi skal bruke den? For å si det enkelt: Vi er ikke enige i spørsmålet – og muligens enda mindre interessert i svaret.

Tenk motsatt!
For å få en god start kan det være lurt å snu problemstillingen på hodet: Hva mener bedriften at facebooksiden skal inneholde, og hva ønsker man å oppnå? Hvis bedriften ikke har noen klar eller god strategi i forhold til sin tilstedeværelse kan det være like greit å la være. Utsette det hele inntil man har tenkt seg om en ekstra gang. Ledelse, markedsføringsledd, informasjonsmedarbeidere og salgsaparat bør ha klart for seg hva fokuset skal være når sosiale medier taes i bruk.

Unngå ulovlige konkurranser
Mange bedrifter går rett i «konkurransefellen». De drar i gang aktiviteter og belønningssystemer for sine «likere» som strider i mot facebook sine retningslinjer for bruk. Skal man bygge merkevare, omdømme og tillit ved hjelp av tilstedeværelse på facebook er det viktig å gjøre det på en måte som virker både seriøs og gjennomtenkt. Derfor: Les facebook sine retningslinjer. Det er nyttig å vite hva som er lov og hva som ikke er lov i facebook-universet.

Unngå spamfellen
Andre bedrifter går i «spamfellen». Disse bedriftene tror at facebook egner seg som direkte push-kanal for reklame. De tror også at det er helt greit å «bombe» sine følgere med tilbud og kampanjer. Uten noen tanker eller hensyn i forhold til hva som er for mye, eller hva som kan være passe. Det ender som regel med at disse bedriftene får færre og færre «likere», selv om de hadde en relativt god start da facebooksiden ble etablert. I sosiale medier er det mottakeren som sitter med makta. Liker ikke folk det du gjør på facebook? Nei, da lar de faktisk være å klikke «liker».

Hva er en god strategi for bedrifter på facebook?
Det kommer helt an på bedriften. En strategi som fungerer for et advokatfirma er ikke nødvendigvis en god strategi for et renovasjonsselskap. Men svaret er ikke så vanskelig og komplisert som man skulle tro. En strategi er god hvis du oppnår å få mange «likere» som i stor grad velger å fortsette å følge bedriften over tid. Videre vil det være en god strategi hvis linker på facebooksiden genererer økt trafikk inn på bedriftens hjemmeside (hvis dette er et mål i seg selv). Atter igjen vil det være en god strategi hvis tilstedeværelse på facebook genererer økt salg og flere ordre. Svarene kan altså være mange, og alle er like «riktige». Men en ting er sikkert: For å oppnå synlighet og interaksjon MÅ du generere flest mulig «likere» til din side. Dette oppnår du ikke ved å bryte regler eller servere folk ting de ikke vil ha.

Hvordan oppnår du å få mange følgere?
Som en start, bruk dine egne venner og dine venners nettverk for å få litt drahjelp. Etter dette ligger nøkkelen i å levere kvalitet. Dine fans bør føle at det du publiserer har merverdi. Det kan være at din aktivitet på facebook oppleves som en ekstraservice. Kanskje fremstår din side som et forum for utveksling av nyttig informasjon og erfaringer? Innhold, innhold og atter innhold kan man kanskje si. Legg en plan i forhold til hvordan bedriften skal fremstå, og sørg for at dette er forankret på ledernivå. Vær tro mot den planen som er lagt, og følg den en stund. Hvis det ikke genereres «likere» er strategien feilslått og må revurderes. Gjør endringer og forsøk på nytt.

Prøving og feiling tar tid. Tid er penger
Mange har prøvd og feilet før dere. Dette kan du og din bedrift unngå ved å søke råd eller leie inn konsulenter. Mange reklame- og kommunikasjonsbyråer er fortsatt skeptiske til å leie inn help for å lage en god strategi og et godt konsept for sosiale medier. Men som med alt annet så handler det om å hente inn den kompetansen bedriften selv ikke besitter. Det tar år å opparbeide seg en grundig og solid kompetanse på sosiale medier.

You may also like...