Innhold, innhold og atter innhold

FacebookTwitterMore...

Hvordan fanger man leserens interesse på web, og ikke minst: Hvordan holder man denne interessen oppe? Hvis du klarer å produsere innhold som oppleves som nyttig og informativt er du et godt stykke på vei til å lykkes. Denne artikkelen vil gi deg noen gode råd og tips om innholdsproduksjon på internett.

Tull inn = tull ut
Dette var en av 80-tallets læresetninger for elektronisk databehandling. Den sa noe om kvaliteten på innhold i databaser og input-data. Mye har endret seg i løpet av tre tiår, men denne formuleringen står seg ganske godt. I overført betydning er den kanskje til og med MER aktuell i dag enn den var i hjemmecomputerens barndom. På 80-tallet var det grenser for hvor mye tull man hadde råd til å lagre. Lagringsplass var kostbart, derfor var det uinteressant å kaste bort dyrebar plass på tull.

I dag er lagringsplass hyllevare. Det er billig, og lagringskapasitet er ikke noe tema – i alle fall ikke når det er snakk om data i form av tekst. Med «ubegrenset» plass til rådighet kan det være fristende å ta lett på det faktum at innhold er av vesentlig betydning. Ikke minst gjelder dette informasjon som skal publiseres på internett. Tekst- og innholdsproduksjon for web har blitt et eget fag, selv om gode gamle regler for lesbarhet, typografi og journalistikk gjelder også her.

Hold leseren interessert
På internett består mye av utfordringen i å holde på leserens interesse, når den besøkende først har klikket seg inn på ditt nettsted. Er innholdet mangelfullt, dårlig eller på andre måter skuffende forsvinner leseren med ett enkelt tastetrykk. En papiravis eller en roman med en litt treig start forsvinner ikke med et klikk på samme måte. En god overskrift er viktig, men ikke nok til å holde på leserens interesse. Ingressen eller de to-tre første setningene bør være såpass gode at de trigger ytterligere interesse hos leseren. Innholdet bør være så aktuelt eller godt at det oppfattes som verdifullt for leseren. Vi snakker altså om å skape en form for «merverdi».

Her følger ti gode råd for innholdsproduksjon på web:

  • Lag en overskrift som trigger interesse
  • Ingress bør underbygge temaet, og gjøre leseren enda mer nysgjerrig
  • Overskrift og ingress bør inneholde viktige stikkord og nøkkelord for søkemotorer
  • Skap ekstra verdi. Del av dine kunnskaper og din spesialkompetanse, uten at du nødvendigvis gir for mye gratis
  • «Less is more». Vær kortfattet i den grad det er mulig – unntak kan være fagartikler, nyheter og temaorienterte blogginnlegg
  • Unngå ren reklametekst og udokumentert selvskryt.
  • Forsøk å tilstrebe en god leserytme. Bruk avsnitt, mellomtitler og illustrasjoner for å bryte opp teksten
  • Ha en tydelig rød tråd og en god struktur/logikk i det du skriver
  • Følg med i nyheter og offentlig debatt, lag artikler og saker som er aktuelle i tiden
  • Henvis til eksterne kilder, og link gjerne til disse.

Innhold med kvalitet
– en suksessfaktor

Når godt, gjennomarbeidet og korrekturlest innhold er på plass gjelder det å skaffe trafikk til din nettside eller blogg. Sosiale medier er velegnet til å spre koblinger og linker. Sørg for å publisere på tidspunkter da det er mange  mennesker online. Husk at øvelse gjør mester.  Lykke til med skrivingen!

You may also like...