Jons nye verden i SKYEN

Jon har hodet i skyeneSelvskryt er vel skrytt sies det, og denne gangen klarer vi bare ikke å la være. Når kundene smiler fra øre til øre og skamrosen inspirerer til latterlig godt humør, må vi bare dele.

Jon Frang Mostad er innehaver av Mostad Consulting Group i Oslo. De er spydspissen i et innovativt utviklings- og undervisningsmiljø med fokus på en ny tid i kommunikasjon, læring og relasjon. Spirituelle verdier, gammel visdomslære og moderne vitenskap forenes i utvikling av individ og virksomhet. Fremtidens HR står sentralt i denne prosessen. Mostad er forfatter, underviser og lederutvikler, med klienter i nasjonale organisasjoner, offentlige virksomheter og i det private næringsliv. MCG har et bredt kontaktnett og aktiviteter internasjonalt.

Del – og du skal få
Medianova.no har levert både ny hjemmeside, blogg og Facebookside. I tillegg leverer vi redaktørtjenester for hele tilstedeværelsen på blogg og i sosiale medier, pluss kontinuerlig strategiarbeid og oppfølging av aktiviteter. For som Jon sa:
– Jeg vil være nettskyen, det er fremtiden! Og jeg vil ha verktøy som er enkle i bruk, har en god struktur og som ser lekre ut. Om jeg når mennesker som opplever at det jeg deler, har verdi eller er nyttig, da har jeg nådd målet mitt. Det tror jeg at jeg trenger hjelp til. Hjelp til selvhjelp, sier Jon – som liker å være «hands on».
– Å nå ut til mennesker som faktisk bryr seg om det jeg har å si, kommer til å gi meg noe i retur, mener jeg. Ja, det har allerede gjort det, smiler han og viser til de fantastiske målingene Facebooksiden hans får via analyseverktlyet Likealyzer.

Gjøre først – måle etterpå
Jon er opptatt av å gi, han er opptatt av å bygge merkevare og å knytte mennesker til seg i sitt nettverk – og han er opptatt av å ha en kontinuerlig dialog med sine følgere. For å opprette en profesjonell tilværelse i nettskyen forteller han at han trengte rådgivere som var like fokusert som ham selv, til å tenke utvikling, tenke bortenfor oppleste og vedtatte sannheter som gjelder i gammel markedsføringsstrategi. – Å putte gammeldagse markedsføringsprinsipper inn i de nye mediene er som å utstyre en elefant med et slips – du får det nok til om du gjør tilpasninger, men det hører ikke hjemme der i det hele tatt. Nye medier betyr nye tanker! Vi må begynne i den rette enden. Resultatet er tallenes tale og verdien av menneskene og bedriftene i det nettverket jeg har opparbeidet meg.

Fremdeles god rekkevidde
Medianova.no er selvsagt ytterst takknemlige for Jons positive tilbakemeldinger og uforbeholdne skryt. Det inspirerer oss til å tenke nytt, jobbe på og engasjere oss enda mer i kundeforholdet. Vår drivkraft er å gjøre jobben med engasjement og innlevelse, enten det dreier seg om å lage nye nettsider, gi god kommunikasjonsrådgivning, redaktørtjenester, foredrag og seminarer. Kort sagt: Gjøre det som virker. Næringssjefen i Trysil som deltok på et av våre seminarer, uttalte: – Nå forstår jeg hvor viktig det er å ta innover seg helheten i tilstedeværelsen på internett!

Å få kundene våre til se hva de kan gjøre selv og gi god og grundig opplæring, er en suksessfaktor. Når begge parter er aktive, blir det både billigere for kundene og så gir det større engasjement. En vinn/vinn situasjon! 

Og tallenes tale sier sitt. Jon opplever ingen dårligere rekkevidde for sine Facebook-aktiviteter enn det han hadde tidligere, selv om de store media-aktørene bekymres om akkurat det for tiden. – Kanskje har jeg fått svært gode råd av mine kommunikasjonsrådgivere, ler Jon. – Jeg skal i alle fall fortsette å gjøre det jeg har lært av dem…

You may also like...