Kommunikasjonsstrategi for sosiale medier?

I disse dager velger mange bedrifter å ta i bruk sosiale medier. Men mange glemmer dessverre å stille seg det helt basale spørsmålet: Hvorfor? For hva betyr din tilstedeværelse på web og sosiale medier? Hva ønsker du å oppnå – hvordan? Er det ikke egentlig bare snakk om sunn fornuft? Her er noen grunnleggende råd og tips.

Både som bedrift og privatperson finnes det mange gode grunner til å være en del av det nye nettsamfunnet – sosiale medier. Det argumentet som folk flest bruker er: Vi ønsker å være der det skjer – vi ønsker å være der alle andre er. Og det er et godt argument. Å delta i det store nettsamfunnet er som å delta i samfunnet for øvrig – det er en naturlig del av hverdagen. Det er i dag 2.6 millioner nordmenn på facebook – hadde facebook vært et land ville det vært det fjerde største. I hele verden. Det har i det hele tatt gått for langt og blitt for omfattende til at vi kan – eller bør – ignorere det.

Ikke nok å være til stede
Du ønsker å være der det skjer og der de andre er. Men er det nok? Hva skal til for å bli SYNLIG? For å svare på spørsmålet velger jeg et annet spørsmål: Hva ønsker jeg å oppnå med min tilstedeværelse? Vi vet at sosiale medier fungerer dårlig som ren reklamekanal. Men den kan like fullt være en del av markedsføringsstrategien! Det er bedriftens OMDØMME som er salgsvaren i denne sammenhengen. Og et par andre nyttige ting:

  • Toveis kommunikasjon. Gi noe av VERDI – og få nyttig informasjon INN. Tilbakemeldinger, og håndteringen av disse, er avgjørende for bedriftens omdømme, servicenivå, tjenesteyting m.m.
  • Økt synlighet ved å spre linker/koblinger. Her er det utslagsgivende at bedriftens hjemmeside er oppe på et akseptabelt nivå. All informasjon må være oppdatert. Et moderne hjemmesideverktøy som har søkbare URLer (nettadresser) og annen funksjonalitet for søkemotor-optimalisering er en fordel.  Dette bestemmer i vesentlig grad hvor synlig din bedrift er på nett.
  • Utvide tjenesteområdet. Nyttig informasjon spres til mange samtidig, kanskje både av teknisk art eller annen viktig informasjon. Hvor viktig tror du norwegians facebookside var for dem i perioden da folk satt askefaste rundt om i verden? Tror du at de bygget seg et bra omdømme? Selger man billetter av slikt? Say no more.

Du er med – og du trenger retningslinjer!
Så var du der da. Kanskje på facebook, twitter eller LinkedIN. Eller et annet sosialt medie. Som privatperson er en ting, som bedrift må man tenke på flere enn seg selv. Bedriften har bestemt seg for å framstå med ett ansikt utad, dette er HVEM VI ER og hva vi står for. Både ledelsen og de ansatte forstår hva virksomhetens verdier og identitet betyr i praksis. Hva er neste skritt? Holder det med sunn fornuft? For noen er det nok å tenke selv, men det er enklest for alle parter å sette ting i et system som er opplest og vedtatt. DET er også sunn fornuft.


I en intern kommunikasjonsstrategi for sosiale medier er dette noe av det du bør tenke på:

  • Roller og ansvarsfordeling. La noen dedikerte mennesker administrere bedriftens tilstedeværelse. Lag noen regler om hva som skal formidles, hvordan og hvor ofte.
  • Hvem skal svare på tilbakemeldinger, ris og ros? Når skal man svare og når bør man la være?
  • Bør sosiale medier inkluderes i bedriftens kriseplan?
  • Opplæring og oppmuntring av de ansattes deltakelse og bruk av sosiale medier. Lag regler om nettvett sammen, men innenfor tydelige rammer. Bli enige om skillelinjer mellom jobb og privat.

Husk: Riktig bruk er nyttig for alle.

You may also like...