Tragedier og katastrofer misbrukes av svindlere

Drapet på Sigrid skaper en bølge av aktivitet på facebook og i andre sosiale medier. Men pass på: Tragedier og katastrofer med stor medieoppmerksomhet blir ofte utnyttet av svindlere. Din medfølelse kan bli misbrukt.

Oppdatering 06.09 – kl 09.00
Familien ønsker å få slettet gruppen «Finn Sigrid Schjetne i god behold«. Årsaken er «uønskede kommentarer» og at gruppen har utspilt sin rolle.
Mer info i denne artikkelen fra VG. Vi håper alle følger familiens oppfordring.
Les resten av vårt opprinnelige innlegg nedenfor

De som står bak en Gruppe eller Side på facebook kan ha en helt annen agenda enn overskriften skulle tilsi. Det er en kjent sak at hackere og svindlere bruker tragedier og katastrofer for å få innpass hos deg som privatperson. Etter tsunamien i Japan flommet de sosiale mediene over av sensasjonspregede bilder og falske videokoblinger. Etter terroranslaget og massedrapet i Norge forrige sommer kunne vi se samme tendens.

Ett eksempel var en støttegruppe som tilsynelatende sympatiserte med ofrene og de etterlatte. Etter en stund skiftet plutselig gruppen fokus, og begynte å spre et rasistisk og nynazistisk budskap.

Hvorfor ønsker de å lure deg?
Det kan være mange årsaker: Det kan være et ønske om å spre sitt budskap til personer man vanligvis ikke når ut til. Siden eller gruppen kan være opprettet for å lure deg til å klikke på lenker til datavirus eller annen skadelig programvare. Hensikten kan også være å spre koblinger til en nettside der bakmennene får betalt pr klikk eller treff. Atter igjen kan hensikten være å skaffe en stor tilhengerskare på facebook. Denne kan senere bli utnyttet i kommersielle sammenhenger.

Et eksempel her kan være at en Side deler en annen Sides bilde eller status for å nå ut til et større antall personer. På denne måten manipulerer man både facebook EdgeRank og Sidens rekkevidde.

En nærmere titt på siden «R.I.P. Sigrid Schjetne»
Oppdatering 06.09 kl 12.30
Nevnte side ser nå ut til å være slettet fra facebook, mens andre sider og grupper dukker opp. Mange av dem åpenbart mistenkelige og verdiløse. Vi oppfordrer til å rapportere disse.
Denne siden har i skrivende stund ca 130.000 «likes» og folk deler gladelig. Det kan godt være at den er opprettet i beste mening og at personen(e) bak ikke har noe annet ønske enn å uttrykke medfølelse. Men det er et par ting som skurrer litt: Hvis du tar en titt under «Om»-seksjonen står det ikke et pip om hvem som står bak, eller hva som er hensikten. Tillitsvekkende? Ruller du litt litt ned på siden finner du seksjonen «Liker». Altså – andre Sider som denne Siden følger eller er assosiert med. Her finner vi at R.I.P. Sigrid Schjetne følger en morroside som heter Badly Stuffed Animals. Enda mer tillitsvekkende? Ta gjerne en titt.

Altså: Null dokumentasjon, forklaring og bakgrunnsinformasjon. Ingen info om initiativtaker og/eller andre ansvarlige. Kun en kobling til en engelskspråklig morroside, som er så langt unna tema som du kan komme. ALL GRUNN TIL SKEPSIS!

Vi presiserer igjen at Sigrid-siden ikke nødvendigvis er falsk, eller en utspekulert start på et begynnende svindel- eller spamkonsept. Vi ønsker bare å påpeke at det kan være lurt å ta en nærmere titt før man klikker «liker» eller deler innhold.

Sjekkliste – før du «liker» eller deler:

  • Fremstår siden som seriøs med bakgrunnsinfo og dokumentasjon i «Om»-seksjonen?
  • Finnes det referanser til personer eller organisasjoner som er tilknyttet?
  • Gjøres det rede for hensikten med siden / gruppen?
  • Er det koblinger til andre nettsider eller facebooksider som virker seriøse?
  • Bidrar siden med oppklarende eller nyttig info, eller oppfordrer den ensidig til «lik og del»?

Vær bevisst i gjerningsøyeblikket. Still deg selv noen enkle kontrollspørsmål. Ikke del videre hvis du ikke føler deg trygg på hensikten, eller at det står seriøse personer eller organisasjoner bak. Vi oppfordrer til sunn skepsis selv om medfølelse, sorg og fortvilelse får oss til å føle at vi må bidra på en eller annen måte.

You may also like...