Verdien av å dele – Viral markedsføring

Mange etablerte byråer og selskaper innen markedsføring, medier og kommunikasjon sliter med å forholde seg til den nye delingskulturen på internett. I stor grad handler dette om bedrifter eller mennesker som de siste tiårene har fått betalt i kroner og øre for hvert ord eller punktum de har produsert. Dette blir ekstra synlig når bedriftene tar steget ut i sosiale medier. Som et eksempel, tenk dere følgende facebookstatus:

«Reklamebyrået AS har i dag fått to store kontrakter»

Javel. Interessant. Eller? Fra byråets side – eller i alle fall for byråets ledelse eller økonomiavdeling kan det være interessant. Men for markedet ellers har en slik status liten eller ingen interesse. Det finnes ingen informasjon i denne statusen som verifiserer at dette faktisk er tilfelle. I verste fall fremstår denne statusen ikke som noe annet enn selvskryt.

Skape innhold av verdi
Det kan være flere årsaker til at byrået velger å gjøre det slik. Kanskje syns de det er skummelt å offentliggjøre hvilke kunder de har. Noen er kanskje redde for konkurransen dette kan innebære på lengre sikt? Som garvet reklamemann spør jeg meg selv: Hva er årsaken til at de er redde for fremtidig konkurranse? Svaret kan være: De er redde for at produkt eller tjeneste ikke vil tåle konkurranse. Enten på pris eller på kvalitet.

Men hvordan kunne man gjort dette innholdet interessant for flere på facebook? Hvis det hadde stått i statuslinjen hvilke kunder det er snakk om hadde meldingen hatt større verdi. Den ville potensielt gitt utsagnet litt tyngde på den måten at det lot seg verifisere. Enda bedre ville det vært hvis veggposten hadde inneholdt en kobling til kundens hjemmeside, en video på YouTube, en artikkel fra en avis eller noe annet som direkte eller indirekte kunne relateres til «nyheten». En kobling på facebook vil automatisk bidra til at veggposten kan bli synlig under Toppnyheter. Dette ville gagne både byrå og kunde i større grad. Toppnyheter har lengre levetid enn Siste nytt.

Det handler om å dele
Det burde være et mål i seg selv at det man deler skal få størst mulig spredning. For å oppnå spredning (viral markedsføring) må man skape interesse. Interesse skaper man enklest ved å DELE informasjon, ikke holde tilbake. Hvis det man deler i tillegg genererer trafikk til byråets eller kundens hjemmeside er dette et stort pluss.

Som et siste ledd i den virale markedsføringen burde byrået koordinere aktiviteten internt, og også i samarbeid med kunde. Koordineringen for å oppnå bedre synlighet på facebook ville i et slikt tilfelle bestå i at byråets ansatte aktivt går inn og «liker» veggposten. Hvis det passer seg slik bør de også legge inn en kommentar. Dermed vil veggposten potensielt være synlig for de ansattes facebook-venner, og «venners venner» hvis personverninnstillingene er satt opp slik. Får man også med seg de ansatte hos oppdragsgiver på denne «like»-kampanjen er veggmeldingen plutselig potensielt synlig for mange tusen mennesker.

Også proffene kan være skeptiske til å lære nye ting
Å poste en intetsigende status eller veggmelding uten mål og mening er som å (unnskyld uttrykket) pisse i havet. I alle fall i markedsføringssammenheng. Et paradoks med delingskulturen er imidlertid dette: De som er mest skeptiske til å dele av sin kompetanse og sine erfaringer er de samme som er mest motvillige til å lære seg noe nytt. Det betyr at de som trenger det mest sannsynligvis aldri kommer til å lese denne bloggposten, selv om vi i Medianova er villige til å dele av vår kunnskap – helt gratis. Innholdet i denne bloggposten er også «gammelt nytt» for de som er interesserte i hvordan sosiale medier fungerer. Vi er derfor heller ikke redde for at noen skal «stjele» våre kunder eller vår forretningside. Tvert i mot: Vi ser på det som en spennende del av totalen at det finnes flere aktører i markedet, som kan lære av hverandre.

You may also like...